Racket 2632 300px

Contributie

De contributie van DTC De Wissel is opgebouwd uit twee elementen: de bondscontributie:

  • het bedrag dat de vereniging jaarlijks als contributie aan de bond moet afdragen
  • contributie voor de vereniging:

De hoogte van de verenigings contributie hangt af van het aantal keren (OF alleen op zondag of donderdag OF op beide dagen) dat men per week speelt. Indien een lid aan een toernooi of een NK deelneemt, komen de kosten daarvan ten laste van betreffende deelnemer. Dit geldt ook voor de competitie spelende leden.

Sinds 2019 kent de vereniging ook zogenaamde winterleden. Deze kiezen in de zomer vaak een buiten sport - b.v. tennis - maar komen in de winter maanden Dynamictenissen.

De kosten voor een winter lid is € 15,00 per maand en men moet minimaal voor 4 maanden lid worden. Men mag voor dit bedrag 1 x per week spelen.

Overzicht ontributie:

  Contributie in €
 
1x per week spelen 100,00     
2x per week spelen 180,00     
Winterleden 15,00/mnd, min. 4 mnd/jaar

 

De contributie kan in een keer (in september) of in twee keer (september en februari) betaald worden. Indien in 2 keer betaald wordt, moet bij de eerste betaling de helft van de contributie betaald worden. De contributie is inclusief de bondscontributie die afgedragen moet worden.
Het rekeningnummer van DTC De Wissel is NL 90 RABO 0327 7171 06 t.n.v. DTC De Wissel

Maak kennis met DTC de Wissel

Stel een vraag of doe mee met een proefles